Stipt Real Effective Cleaner

€ 18,95
Artikelnummer: STIPT 9

Stipt Real Effective Cleaner is een krachtige Alkalische reiniger bestemd voor motorruimtes, wielkasten, velgen en de bodem van uw auto. Verwijderd zeer snel en doeltreffend hardnekkig vuil, vet, wax, remstof en verontreiniging van allerlei aard.

Gebruiksaanwijzing: vernevel het product op het vervuilde oppervlak en laat het maximaal 5 min intrekken.
Bewerk het oppervlak met een kwast of spons en spoel het oppervlak schoon.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product. Grondig wassen. Beschermende kleding, handschoenen, mond- kapje, gelaatsbescherming en oogbescherming dragen. Niet inslikken! Bij contact met de huid of het haar direct de verontreinigde kleding uittrekken en direct afspoelen. Bij contact met de ogen direct spoelen voor een paar minuten. Indien nodig contactlenzen verwijderen en blijven spoelen. Niet bestemd voor het schoonmaken van alles wat leeft. RAADPLEEG UW HUISARTS.

Voor gepolijste velgen adviseren wij je om de Stipt Iron Remover te gebruiken.